banner27
19 Kasım 2018 Pazartesi

Sason'un İlkçağ Tarihi

Sason İsmi Belgesi

Bitlis Vilayeti tarafından Dahiliye Nezaretine gönderilen bir belgede, Sasun kelimesinin Samsun olarak okunduğu ve buna bağlı olarak Sasun’a ait evrakın Samsun’a gönderildiği,bunun için Sasun’un “Sasun” suretinde sad ile yazılması ile ilgili Osmanlı arşivindeki belgeyi yayınlıyoruz. Bu belge, Sasun isminin nasıl Sason'a dönüştüğünü açıklaması bakımından önemlidir.

14 Şubat 2013 Perşembe 23:12
Sason İsmi Belgesi

 Bitlis Vilayeti tarafından Dahiliye Nezaretine gönderilen bir belgede, Sasun kelimesinin Samsun olarak okunduğuve buna bağlı olarak Sasun’a ait evrakın Samsun’a gönderildiği,bunun için Sasun’un “Sasun” suretinde sad ile yazılarak bu durumun önüne geçilmesi tasvip edilmiştir. Bitlis valisinin bu isteği üzerine Dahiliye Nezareti de onay vermiştir.

Belge 1


Bâb-ı Âlî

Dâhiliye Nezâreti

Muhâberât-ı umûmiye dâiresi

Dördüncü şubesi

Huzûr-ı âlî-i hazret-i sadâret-penâhîye

Hulâsa: Sasun kazâsı isminin tarz-ı tahrîrinin tebdîli hakkında

Ma‘rûz-ı çâker-i kemîneleridir ki

Sasun kazâsı isminin tarz-ı tahrîrinde Samsun’a olan müşâhedâtdan dolayı oraya âid evrâk bazen Samsun’a gönderilmekde ve Binâenaleyh bu yüzden muhâberât dûçâr-ı te’ahhurât olmakda bulunduğundan bahsle bu mahzûrun raf‘ı zımnında Sasun isminin “Sasun” sûretinde yazılması münâsib olacağı Bitlis vilâyetinden makâm-ı istîzânda iş‘âr olunmuş ve bu sûret def‘-i iltibâs nokta-i nasarından muvâfık-ı maslahat görülmüş olmağla muktezâsının îfâsıyla emr ve inbâsı menût-ı re’y-i âlî-i fehîmâneleridir ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir fî 9 Rebiülâhir sene 329 ve fî 27 Mart sene 327

Dâhiliye nâzırı 

Belge 2Mazbata 508/279

175 Şûrâ-yı devlete mahsûs müsvedde varakası

 

Reis-i sânî Mehmed Şerif Paşa aza rüşdiye sal…. Yahya Beğler

Mazbata fî 4 Nisan sene 327

1 Dâhiliye 702

Dâhiliye nezâretinin şûrâ-yı devlete havâle buyrulan 27 Mart sene 327 tarihli ve iki yüz doksan numaralu tezkiresi mülkiye dâiresinde kıra’at olundu.

Tezkire-i mezkûrede Sasun kazâsı isminin tarz-ı tahrîrinde Samsun’a olan müşâbehetinden dolayı oraya aid evrak bazen Samsun’a irsâl olunmakda ve Binâenaleyh bu yüzden muhâberât dûçâr-ı te’ahhurât olmakda bulunduğundan bahsle mahzûrun raf‘ı zımnında Sasun isminin “Sasun” sûretinde yazılması münâsib olacağı Bitlis vilâyetinden iş‘âr olunmuş ve bu sûret raf‘-ı iltibâs nokta-i nazarından muvâfık-ı maslahat görülmüş olduğu beyânıyla istîzân-ı mu‘âmele olunmuş ve tervîc-i iş‘âr dâirece de münâsib görülmüş olmağla ona göre îfâ-yı muktezâsının Bitlis vilâyetine li-ecli’t-teblîğ Dâhiliye nezâretine inbâsı ve devâir-i sâireye teblîğât icrâsı  tezker kılındı

Belge 3

 

Şûrâ-yı devlet mülkiye dâiresi

Ber-mûceb-i mazbata Dâhiliye nezâret-i celîlesinden icrâ-yı îcâbına himmet buyrulmak

Fî 25 Rebiülâhir sene 329 fî 12 Nisan sene 327

Dâhiliye nezâretinin şûrâ-yı devlete havâle buyrulan 27 Mart sene 327 tarihli ve iki yüz doksan numaralu tezkiresi mülkiye dâiresinde kıra’at olundu.

Tezkire-i mezkûrede Sasun kazâsı isminin tarz-ı tahrîrinde Samsun’a olan müşâbehetinden dolayı oraya âid evrâk bazen Samsun’a irsâl olunmakda ve Binâenaleyh bu yüzden mühâberât dûçâr-ı te’ahhurât olmakda bulunduğundan bahsle bu mahzûrun raf‘ı zımnında Sasun isminin “Sasun” sûretinde yazılması münâsib olacağı Bitlis vilâyetinden iş‘âr olunmuş ve bu sûret raf‘-ı iltibâs nokta-i nazarından muvâfık-ı maslahat görülmüş olduğu beyânıyla istîzân-ı mu‘âmele olunmuş ve tervîc-i iş‘âr dâirece münâsib görülmüş olmağla ona göre îfâ-yı muktezâsının Bitlis vilâyetine li-ecli’t-teblîğ Dâhiliye nezâretine inbâsı ve devâir-i sâireye tebliğât icrâsı tezker kılındı ol bâbda emr ü fermân hazret-i men lehü’l-emrindir fî 25 Rebiülâhir sene 329 fî 11 Nisan sene 327

 

A‘zâ(lar)

Mülkiye dâiresi reis-i sânîsi Mehmed Şerif

Belge 4

 

Dâhiliye nezâreti muhâberât-ı umûmiye dâiresi Şube 4

Bitlis vilâyet-i behiyyesine

Hulâsa: Sasun isminin tarz-ı tahrîri hakkında.

            Tarihli ve . numaralı tahrîrât-ı behiyyeleri cevâbıdır

Sasun kazâsı isminin tarz-ı tahrîrinde Samsun’a olan müşâbehetinden mütevellid iltibâs mahzûrunun raf‘ı içün “Sasun” sûretinde münâsib görüldüği şûrâ-yı devlet mülkiye dâiresinin buyruldı-ı sâmî ile tevdî‘ kılınan mazbatasında gösterilmekle teblîğ olunur efendim

Tebyîzi

Buyruldı-ı şu‘abât (?) nezâetine irâe olunacakdır

Belge 5

 

Şûrâ-yı devlet

Mûcibince 11 Nisan sene 327

Emsâli vechle tebliğât fî 16 Nisan sene 327

17 Nisan sene 327 tarihinde vilâyete teblîğ-i keyfiyet edilmiş olmağla şu‘abât nezâretine irâdesi zımnında evrâk müdîriyet-i aliyyesine tevdî‘ kılındı fî 17 m

Mümeyyiz İsmail ile fî 17 m

Salahaddin Beğe fî 18 m

Birinci şubece de görüldü

 

Dâhiliye nezâreti me’mûrîn kalemi

Numarası 1036

Tarih-i vürûdu fî 17 Nisan sene 327

Karar-ı vâki‘den me’mûrîn kalemince kayd-ı ma‘lûmât edilmekle oradan müdîriyet-i aliyyesine iâde kılındı fî 18 Nisan sene 1327

İkinci şubece de görülmüşdur

Heyet-i teftîşiye reisi


Belge 6

 


Dâhiliye nezâreti muhâberât-ı umûmiye dâiresi şube 4

Huzûr-ı âlî-i hazret-i sadâretpenâhîye

Hulâsa: Sasun kelimesinin tarz-ı tahrîri hakkında

Sasun kazası isminin tarz-ı tahrîrinde Samsun’a olan müşâbehetinden dolayı oraya âid evrâk bazen Samsun’a gönderilmekde ve Binâenaleyh bu yüzden muhâberât dûçâr-ı te’ahhurât olmakda bulunduğundan bahsle bu mahzûrun raf‘ı Sasun ismini (Sasun) sûretinde yazılması münâsib olacağı Bitlis vilâyetinden makâm-ı istîzânda iş‘âr olunmuş ve bu sûret raf‘  raf‘-ı iltibâs nokta-i nazarından muvâfık-ı maslahat görülmüş olmağla muktezâsının îfâsiyla emr ü inbâsı menût


Belge 7Bitlis vilâyeti

Tahrîrât kalemi

Umûm 2

Husûs 1

Dâhiliye Nezâret-i Celîlesine

Devletlü Efendim Hazretleri

Sasun kelimesinin tarz-ı tahrîri bazen Samsun kelimesi sûretinde okunarak Sasun’a âid evrâkın Samsun’a gönderildiği ve Binâenaleyh muhâberâtın dûçâr-ı te’ahhur olduğu anlaşılmakda olmasına mebnî müşâbehet-i mezkûre ve te’ahhurât-ı vâkı‘anın izâlesi içün Sasun’un “Sasun” sûretince “sad” ile yazılması vilâyetce tensîb edilmiş olduğundan bu hüccet nezd-i celîl-i nezâretpenâhîlerince de kabûl ve tasvîb buyrulduğu takdîrde o sûretle emr ve ta‘ammüm buyrulmasına müsâ‘ade-i devletleri istirhâmıyla ta‘zîmât ve ihtirâmât-ı mahsûsamın takdîm ve kabûlüne lütf buyrulması bâbında fî 14 Rebiülevvel sene 329 ve fî 2 Mart sene 327

Bitlis vâlisi

 

 

Sasun.org

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  YAZARLAR Tümü
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  Sason'un en önemli kültür varlığı hangisi?

  EN ÇOK OKUNANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  KİM KİMDİR? Tümü
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  Ziyaretçi Defteri
  ARŞİV